Taxonomieën

Financierentaxonomie

De financierentaxonomie 18 definitieve versie is gepubliceerd! Deze versie is opgesteld naar aanleiding van de input die we vanuit het testtraject van de bèta versie hebben ontvangen.

Vastgoedtaxonomie

SBR-standaarden worden in de vastgoedketen uitgewisseld conform de vastgoedtaxonomie versie 17 (VT17). 

Standaard Bankverklaring

De Standaard Bankverklaring (SBV) wordt door de bank, op verzoek van de ondernemer, verstrekt aan de accountant voor o.a. het controleren van de jaarrekening. De SBV-taxonomie is de eerste vorm van teruglevering van SBR-data vanuit de banken naar de accountant. Het is een versimpeling van het administratieve proces en leidt tot lastenverlaging, hogere kwaliteit van gegevens en mogelijkheid tot hergebruik van de gegevens. Na het eerste jaar met SBV 13 is er nu een verbeterde versie SBV 14.

IB

In de afgelopen jaren is de aanlevering van SBR-rapportages fors op gang gekomen. Voorbeeld hiervan is de aanlevering van de aangifte Inkomstenbelasting die al een aantal jaren via SBR en Digipoort naar de Belastingdienst wordt gestuurd. Samen met haar partners is SBR Nexus er in geslaagd om de IB-aangifte voor ondernemers (IHZ-aangifte) ook aan banken te kunnen rapporteren. Sinds november 2020 zijn we live met Fiscaal Gemak, ABN AMRO Bank en Pentrax. Meerdere partijen volgen. Dit is dezelfde aangifte die vanuit aangiftesoftware naar de Belastingdienst wordt verstuurd, alleen de digitale enveloppe is anders en de inhoud is AVGproof gemaakt inzake de diverse BSN's.

Agro Taxonomie

Voor branche-specifieke informatie heeft SBR Nexus sector extensies ontwikkeld als aanvulling op de generieke jaarrekening informatie. De Agro Taxonomie (AGT) is de verzamelnaam van alle branche specifieke standaarden en rapportages binnen de agro. De eerste gepubliceerde extensie is Melkveehouderij