Dit is het laatste nieuws

Verbeterde gegevensuitwisseling met brancheorganisaties om benchmarking mogelijk te maken

25 November 2020
Algemeen

In elke sector kan het delen van gegevens leiden tot betere inzichten in trends in de sector en benchmarking mogelijk maken. Om dit mogelijk te maken, bevinden brancheorganisaties zich in een unieke positie. Dat is de reden waarom de Data Sharing Coalition een use case ondersteunt  waar de leden (cross-sectoraal) data delen met een branchevereniging. Op basis van deze gegevens zal de branchevereniging branchetrends creëren en benchmarks faciliteren voor haar leden. Door de use case zullen brancheverenigingen in alle sectoren in staat worden gesteld om de implementatie van een schaalbare infrastructuur voor het delen van gegevens voor het consumeren van gegevens van hun leden te versnellen. 

Organisaties werken samen binnen een sector om kansen te maximaliseren

In veel sectoren delen organisaties informatie met elkaar om hun aanbod en bedrijfsvoering te optimaliseren. In de mobiliteitssector delen mobiliteitsaanbieders bijvoorbeeld informatie over dienstregelingen en productprijzen met elkaar. Dit stelt andere mobiliteitsproviders en serviceproviders (bijv. Transit-apps) in staat om aanbiedingen en operaties te optimaliseren, om uiteindelijk samen een klantreis zo naadloos mogelijk te bieden. In de medische sector delen artsen en ziekenhuizen de medische geschiedenis van patiënten, wat leidt tot efficiëntere medische processen en betere persoonlijke zorg. In de bancaire sector delen banken transactierisicogegevens met elkaar om fraude te voorkomen.

Informatie over trends en benchmarks in de sector stelt organisaties in staat strategische beslissingen te nemen

Zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt, is het digitaal delen van informatie een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen organisaties. Het stelt organisaties onder meer in staat om geïnformeerd te worden over trends in de sector en om zichzelf te benchmarken met peers. 

Sectortrends kunnen worden gecreëerd door informatie van individuele organisaties binnen een sector te bundelen. Deze informeren organisaties over de kenmerken van, de veranderingen binnen en de prestaties van hun sector. Voorbeelden zijn informatie over de financiële prestaties van een sector en het meten van de ecologische voetafdruk van een sector. Organisaties kunnen navigeren in veranderende omgevingen door te reageren op informatie over trends in de sector. Op langere termijn kunnen branchetrends over sectoren heen worden gedeeld, sectoren met elkaar vergelijken en van elkaar leren.

Bovendien maakt het delen van gegevens benchmarks mogelijk tussen organisaties. Benchmarking is het vergelijken van individuele metrics met metrics van andere organisaties, waardoor een organisatie hun prestaties kan vergelijken met die van collega's. Benchmarking verbetert de besluitvorming, aangezien organisaties over verbeterde informatie beschikken. Hierdoor kunnen organisaties hogere prestatieniveaus bereiken. Gegevens kunnen worden gedeeld om individuele organisaties te benchmarken op verschillende indicatoren, zoals financiële prestaties (bijv. Over omzetgroei of uitkeringen van inkomsten en winst) of hun ecologische voetafdruk.

Brancheverenigingen spelen een essentiële rol bij het faciliteren van digitale samenwerking

Een organisatie die digitale samenwerking faciliteert, moet interesse hebben in de prestaties van de hele sector in plaats van alleen in haar eigen prestaties. Daarnaast moet het worden vertrouwd door alle organisaties binnen zijn sector. Brancheverenigingen bevinden zich in een unieke positie om dit te faciliteren, aangezien zij reeds organisaties binnen een sector vertegenwoordigen en samenwerking al faciliteren. Brancheverenigingen zijn in een goede positie om de digitale samenwerking binnen een sector verder te stimuleren, aangezien ze een neutrale, vertrouwde positie binnen de sector hebben en streven naar prestaties van de hele sector.

Een vruchtbare basis om gegevens te delen is essentieel om de potentie van benchmarks voor sectoren te verwezenlijken

Om branchetrends en benchmarks te creëren, hebben brancheverenigingen gegevens nodig van alle organisaties binnen hun branche. Brancheverenigingen kunnen optreden als een centrale actor om de informatie te verzamelen, terwijl ze onafhankelijk en neutraal zijn tegenover de verschillende organisaties.   

Momenteel worden in bepaalde sectoren al gegevens gedeeld met brancheverenigingen voor benchmarks. Gegevens worden echter meestal in verschillende formaten gedeeld, wat leidt tot verschillende niveaus van gegevenscompatibiliteit, gegevenskwaliteit en een gebrek aan gegevens (details). Als gevolg hiervan kunnen gegevensbenchmarks onnauwkeurig zijn en bevinden ze zich meestal op een hoog niveau. Veel brancheverenigingen zijn niet eens in staat benchmarks uit te voeren, omdat het veel handmatige inspanning vereist om resultaten te vergelijken.

Idealiter bestaat er een infrastructuur voor het delen van gegevens die het delen van meerdere soorten gegevens tussen organisaties en brancheverenigingen mogelijk maakt met minimale inspanning voor beide partijen. Bovendien moeten organisaties erop vertrouwen dat de branchevereniging gegevens met hen deelt. Daarom zijn zakelijke, juridische, operationele, functionele en technische afspraken nodig tussen de branchevereniging, haar leden en organisaties met databronnen. 

Het potentieel van sectorbenchmarking benutten door een schaalbare infrastructuur voor het delen van gegevens te ontwerpen

De Data Sharing Coalition faciliteert een  use case  over sectorale benchmarking voor brancheorganisaties in samenwerking met SBR Nexus en diverse brancheorganisaties. In deze use case wordt een generiek ontwerp gecreëerd dat schaalbaar is naar verschillende soorten data en verschillende brancheverenigingen. De use case is bedoeld om verschillende soorten gegevens van leden van brancheverenigingen te delen met brancheverenigingen om waardevolle inzichten over de hele sector te creëren. Het extraheren, analyseren en rapporteren van deze gegevens stelt een branchevereniging in staat om haar leden en het grotere publiek (bijv. Overheidsinstanties) geaggregeerde inzichten en trends in sectorprestaties op verschillende relevante (beleids) gebieden te bieden. Deze inzichten zullen ook worden gebruikt om de individuele prestaties van een organisatie te benchmarken ten opzichte van die van collega's. 

Ben je geïnteresseerd in deze use case? Kom meer te weten

Bron: https://datasharingcoalition.eu/use-cases/sectoral-benchmarking-for-industry-associations/

Rabobank, ING en ABN Amro over de SBR Jaarrekening

Banken stellen de SBR Jaarrekening ook als norm en vragen er actief om bij ondernemers.

In deze video leggen ABN Amro, Rabobank en ING het belang uit van digitale uitwisseling van financiële gegevens. Snel, veilig...

26 January 2021
Algemeen

Digitaal aanleveren, juist nu!

De Coronacrisis is voor ondernemers een uitdagende periode. In veel branches leiden de maatregelen tot sluiting, minder omzet of nieuwe initiatieven. Het aantal ondernemers wat een beroep doet op een van de banken...

22 April 2020
Algemeen