Dit is het laatste nieuws

De SBR Roadmap 2020-2025

10 August 2020
Algemeen

Dat SBR werkt, weten we inmiddels. In 2019 wisselden het bedrijfsleven en de overheid op deze manier meer dan 44 miljoen berichten met elkaar uit. Het doel is dat in de toekomst meer en meer organisaties in Nederland hun gegevens digitaal op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier met elkaar uitwisselen. Om dit te bereiken heeft SBR (onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties) de Roadmap 2020-2025 opgesteld waarin het pad voor de komende 5 jaar wordt uitgestippeld voor de verdere ontwikkeling van het afsprakenstelsel SBR.

De SBR Roadmap 2020-2025

In de Roadmap 2020-2025 wordt in kaart gebracht welke activiteiten er de komende 5 jaar gepland staan om bij te dragen aan de onderstaande ambities van SBR. Met het realiseren van deze drie doelstellingen draagt SBR ook actief bij aan de Digitale Overheid.

  1. Het verder inzetten op kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige elektronische gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld door aan te sluiten op nieuwe (internationale) technische ontwikkelingen en standaarden, daar mee te experimenteren en de toegevoegde waarde ervan te evalueren met belanghebbenden.
  2. Het vernieuwen van onze manier van werken en het versterken van onze kennis, competenties en communicatie, onder andere onze communicatie-uitingen op te bouwen vanuit het perspectief van onze afnemers, een eigen visuele identiteit te creëren en onze website meer doelgroepgericht in te delen.
  3. Het onderhouden en versterken van onze relatie met belanghebbenden, bijvoorbeeld door experimenteermogelijkheden aan te bieden en testomgevingen op te zetten voor (potentiële) klanten, waarmee snel resultaat geboekt kan worden, eerste inzichten verkregen kunnen worden en waarde voor hen gecreëerd wordt.

We zijn trots dat we als SBR Nexus samen met vele andere partijen mogen bouwen aan dit afsprakenstelsel en op deze manier het bedrijfsleven, organisaties en de overheid te helpen aan een steeds snellere, veiligere en gestructureerdere data-uitwisseling.

Het hele document van A tot Z lezen? Bekijk de roadmap via deze link. Veel leesplezier!

Nog even over SBR...

Standard Business Reporting (SBR) is een samenwerking tussen publieke en private partijen waarbij er nationale standaard is ontwikkeld voor de digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages. Bedrijven,
instellingen en overheden kunnen met SBR op een eenduidige, vergelijkbare en gestructureerde manier data delen. Doordat er afspraken zijn gemaakt over standaarden en definitites kan veel informatie eenmalig worden opgesteld en vaker worden gebruikt. Dit bespaart een heleboel tijd en daar profiteert iedereen - het bedrijfsleven én de overheid - uiteindelijk van.

Rabobank, ING en ABN Amro over de SBR Jaarrekening

Banken stellen de SBR Jaarrekening ook als norm en vragen er actief om bij ondernemers.

In deze video leggen ABN Amro, Rabobank en ING het belang uit van digitale uitwisseling van financiële gegevens. Snel, veilig...

26 January 2021
Algemeen

Digitaal aanleveren, juist nu!

De Coronacrisis is voor ondernemers een uitdagende periode. In veel branches leiden de maatregelen tot sluiting, minder omzet of nieuwe initiatieven. Het aantal ondernemers wat een beroep doet op een van de banken...

22 April 2020
Algemeen