Dit is het laatste nieuws

Nieuw artikel op Banken.nl: SBR is waar accountants en banken elkaar (kunnen) vinden

18 October 2021
Algemeen

Ondernemers en bedrijven willen zakendoen en niet te veel tijd kwijt zijn aan randzaken, bijvoorbeeld bij het verplicht verstrekken van gegevens aan banken bij (lopende) financieringen. 

Een snelle en foutloze afhandeling en respons is het doel van zowel banken als accountants.De digitalisering van financiële gegevens maakt dit doel makkelijker en haalbaar. Luke Platzbeecker, Area Lead, Business Lending bij Rabobank: “Zowel de zender als ontvanger hebben er baat bij dat digitale data bruikbaar wordt, maar hoe kom je daar?”. In gesprek met drie bankmedewerkers over hoe SBR een digitale snelweg vormt en welke drempels we moeten nemen voordat deze route 100% geadopteerd wordt door de markt.

“Voor banken zijn betrouwbare, gestandaardiseerde en gestructureerde data van groot belang,” vertelt Selly Wünderink, Lead Corporate Credit Data bij ABN AMRO. “Daarmee kunnen we onze klanten het beste bedienen in het kredietbeoordelingsproces.” Voor Laurens de Vos, Head of Customer Loyalty Business Lending bij ING, is het ook geen discussie óf maar wanneer een digitale standaard een vanzelfsprekend onderdeel van de markt wordt. “We weten allemaal het belang. En als bank kennen we de voordelen."

"De trend om zakelijke gegevens digitaal te delen met elkaar is onomkeerbaar", legt De Vos verder uit. "Net zoals in ons privéleven gaan we in de zakelijke omgeving geen brief meer sturen als het ook digitaal kan. En net zoals bij het gebruik van social accounts delen we het liefst onze vakantiefoto's op de plek waar het uploaden het gemakkelijkst gaat en de omgeving er het mooiste uitziet. SBR Nexus heeft de opdracht gekregen om een standaard neer te zetten en de infrastructuur vorm te geven waarop het delen van data zo goed mogelijk gaat.”

Platzbeecker: “Dankzij SBR kun je formele data, zoals jaarrekeningen, taxatierapporten en sectorinformatie, met de bank uitwisselen in een gesloten dataketen. Dataproducten die bankmedewerkers vervolgens snel en efficiënt kunnen verwerken zodat de klant snel een antwoord krijgt.” Als voorbeeld van een optimale digitale snelweg geeft Platzbeecker de mogelijkheid om voor een eerste groep klanten binnen vijftien minuten antwoord te geven wat de mogelijkheden zijn bij financieringsaanvragen tot één miljoen euro. “Op termijn moeten dit meer klantgroepen worden en ook hogere bedragen.”

Uitdagingen: ketenintegratie en extra informatie

Hoewel er een duidelijke stijging is in het aanleveren van SBR Jaarrekeningen in het afgelopen jaar (160%) is er nog geen gemeengoed zoals dat bij de vastgoedtaxonomie wel het geval is. De Vos: “De vastgoedmarkt is om. Voor taxateurs is SBR de standaard in de markt geworden.” Wünderink ziet vooral de uitdaging in ketenintegratie: “Alle partijen, accountants en de banken, zijn aan boord. Er is vanuit SBR één taxonomie en nu is het tijd dat we samen het belang zien om de stap voorwaarts te maken. Daarvoor moet elke partij kijken naar de eigen werkprocessen."

“Voor de accountant moet het aanleveren van de jaarcijfers in SBR meer geïntegreerd zijn in hun eigen werkprocessen,” gaat Wünderink verder. “Dan kan het opladen van de jaarcijfers in SBR een standaard stap worden wanneer deze voor de klant wordt opgesteld. Dit is nog niet altijd het geval, terwijl het aanleveren van jaarcijfers in SBR bij de KVK al gemeengoed is.”

De Vos geeft daarbij aan dat als de infrastructuur optimaal is, ook de banken een extra zet kunnen geven: “Door onze klanten uit te leggen waarom een gestandaardiseerde manier van aanleveren belangrijk is voor zowel de klant als de bank.”

“Als er sprake is van ruis of ruimte, kan SBR een goed antwoord geven”

Een ander aandachtspunt is de additionele sectorinformatie. Platzbeecker: “Wat je vaak ziet is dat een jaarrekening een specifiek beeld geeft van een klant, afhankelijk van de sector. Soms heb je net wat meer achtergrond nodig. Van sommige klanten ontvangen we dus nog steeds een pdf-bestand met deze extra informatie. Hierbij is dan de uitdaging: hoe deel je deze gegevens vervolgens op efficiënte wijze en hoe kom je ook voor deze informatie tot een uniforme set?"

"Het uitgangspunt moet zijn dat er eenmalig de benodigde informatie met elkaar wordt gedeeld, dus in één keer de volledige set.” De Vos: “Ik zie nog veel koudwatervrees. Je moet de accountant dezelfde mogelijkheden geven als bij de pdf zodat we ook de kwalitatieve opmerkingen zien. Als deze basis op orde is en klanten ermee willen werken, dan kunnen wij ze een duidelijke werkinstructie en routekaart meegeven.”

Oplossingen: op maat en best practice

Platzbeecker: “De kunst wordt om aan de kant van verzender en ontvanger te besluiten: wat zijn die datapunten die we met elkaar moeten delen, zodat de klant optimaal bediend wordt en de bank een optimaal beeld krijgt van de klant.” De verwachting van Platzbeecker is dat we momenteel in een twee jaar durende 'transitieperiode' zitten, waarin wordt besloten welke informatie nice to have is en wat need to have. Met als gevolg ook veel sectorinformatie. Voor SBR is hier de rol weggelegd om deze fase vorm te geven.

Wünderink ziet vooral kansen liggen in het bevorderen van de ketenintegratie. “Denk aan een olievlekwerking: begin met een kleine groep die het al goed doet. Blijkbaar is er een aantal accountants dat al een werkwijze heeft gevonden om wel van SBR gebruik te maken. Waarom is het voor die groep dan wel vanzelfsprekend? Zij hebben ook de behoefte om de samenwerking te verbeteren. Juist deze groep heeft inzichten waarmee we het proces kunnen verbeteren en optimaliseren. Dan wordt het steeds makkelijker voor de mensen om SBR te adopteren. Bovendien, goed voorbeeld doet volgen.”

Voor de drie gesprekspartners is het duidelijk. De Vos: “We moeten SBR zien als de snelweg van A naar B.” Platzbeecker: “De richting is helder, maar de weg nog is deels nog nieuw. Zonder twijfel is deze gezamenlijke richting voor klanten en accountants net zo van belang als voor ons.” Wünderink: “En als er meer ketenintegratie is, dan gaat SBR werken.”

Veel gestelde vragen en antwoorden over de FT18

SBR Nexus zet zich samen met haar partners in om het aanleveren van jaarrekeningen via SBR steeds makkelijker te maken. In februari 2024 is de laatste financieringstaxonomie FT 18 geïmplementeerd door de meeste...

15 March 2024
Algemeen

Rabobank, ING en ABN Amro over de SBR Jaarrekening

Banken stellen de SBR Jaarrekening ook als norm en vragen er actief om bij ondernemers.

In deze video leggen ABN Amro, Rabobank en ING het belang uit van digitale uitwisseling van financiële gegevens. Snel, veilig...

26 January 2021
Algemeen