Dit is het laatste nieuws

Publicatie Vastgoedtaxonomie 15 bèta

22 February 2021
Algemeen

De bèta versie van de Vastgoedtaxonomie 15 (VT15B) is gepubliceerd. Met dank aan de feedback vanuit vele experts in de keten is deze versie opgesteld. Dit is een werkversie die gebruikt wordt voor verdere analyse en dient als input voor testen om te komen tot een definitieve versie. Alle bevindingen worden verzameld tijdens het testen en leiden tot een definitieve versie die naar verwachting begin tweede kwartaal 2021 wordt gepubliceerd en eind tweede kwartaal 2021 wordt geïmplementeerd.

Welke rapportages zijn opgenomen in de VT15?
In de VT15B zijn de volgende SBR vastgoedrapportages opgenomen:

  • SBR Huurlijst
  • SBR Gebouwinformatie (nieuw)
  • SBR Opdrachtbrief
  • SBR Taxatierapportage
  • SBR Duurzaamheidsmodel
  • SBR Conformiteitsscore (nieuw)

Wat zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie?
De bevindingen op eerdere versies (VT14) van de huurlijsten, opdrachtbrief, taxatierapportage en duurzaamheidsmodel waren van dien aard dat besloten is om de rapportages te herzien met als doel om harmonisatie tussen de verschillende rapportages te creëren. In de VT15 zijn de rapportages voor gebouwinformatie en de conformiteitsscore toegevoegd. In de nieuwe versie van de vastgoedtaxonomie (VT15) zijn daarnaast aanpassingen gedaan waardoor het eenvoudiger wordt voor de financier om te toetsen of het taxatierapport NRVT-compliant is.

De documentatie is te vinden via deze link

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Frank Kerstens en/of Hugo Wouda.

Rabobank, ING en ABN Amro over de SBR Jaarrekening

Banken stellen de SBR Jaarrekening ook als norm en vragen er actief om bij ondernemers.

In deze video leggen ABN Amro, Rabobank en ING het belang uit van digitale uitwisseling van financiële gegevens. Snel, veilig...

26 January 2021
Algemeen

Digitaal aanleveren, juist nu!

De Coronacrisis is voor ondernemers een uitdagende periode. In veel branches leiden de maatregelen tot sluiting, minder omzet of nieuwe initiatieven. Het aantal ondernemers wat een beroep doet op een van de banken...

22 April 2020
Algemeen