Standaard Bankverklaringtaxonomie 13

De definitieve versie van de Standaard Bankverklaring taxonomie (SBV13) is op 28 november 2018 gepubliceerd. De banken zijn op 02-01-2019 klaar om uw aanvraag voor een digitale SBV te ontvangen.

De belangrijkste wijzigingen van SBV13 bèta ten opzichte van de SBV13 alfa zijn: toevoegen saldi rekeningen en enkele details inzake Bevoegde personen Betalen.

De belangrijkste wijzigingen van SBV definitief ten opzichte van de SBV13 bèta zijn: toelichting toegevoegd per product, zodat de bank een toelichting kan geven voor productinformatie die nog niet beschikbaar is gesteld.

Hieronder vind je de bestanden en documentatie behorende bij de definitieve versie van de SBV 13-taxonomie (SBV 13 def).

Taxonomie SBV13 (zip)
Release-informatie
Gebruikershandleiding
Versioning SBV13b-SBV13
Versioning SBV12-SBV13
Formula overzicht
Kruisjestabel (renderingsheets presentation)
Voorbeeldinstances