Standaard Bankverklaringtaxonomie 17

De definitieve versie van de Standaard Bankverklaring taxonoime 17 is gepubliceerd.

Heb je vragen of wil je meedenken over de ontwikkeling van de SBV18? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de SBV14 versie zijn:

  • Elementen toegevoegd in “Cliëntinformatie wettelijk vertegenwoordiger” met betrekking tot het LEI-nummer, Voorvoegsel geslachtsnaam  en Mobiele telefoonnummer Tevens is het element E-mailadres verplicht gesteld;
  • Element toegevoegd in “Kantoorinformatie aanvragend intermediair” met betrekking tot het LEI-nummer en Voorvoegsel geslachtsnaam. Tevens is emailadres toegevoegd aan het entrypoint standaardbankverklaring;
  • Nieuw onderdeel toegevoegd met betrekking tot Versienummer waarin de elementen Datum en Tijdstempel zijn opgenomen;
  • Elementen toegevoegd in “Zekerheden” met betrekking tot het Waarde van de zekerheid ; Koppeling met de onderliggende lening/krediet ; Datum laatste wijziging  en Referentie naar laatste wijziging;
  • Nieuw onderdeel toegevoegd met betrekking tot Convenanten waarin de elementen Inhoud van de convenanten ; Datum laatste wijziging en Referentie naar laatste wijziging zijn opgenomen;
  • Nieuw onderdeel toegevoegd met betrekking tot Contactgegevens voor reclamatie waarin het element E-mailadres reclamatie  is opgenomen en verplicht is gesteld.

Onderstaand de standaard bankverklaringtaxonomie 17 bestanden

Onderstaand de HTML-rendering van de opgenomen entrypoints in de standaard bankverklaringtaxonomie 17.