Gecombineerde rapportage FT17 B

De financierentaxonomie Gecombineerde Rapportage 17 beta is gepubliceerd.

In de FT17-B is een nieuw entrypoint toegevoegd, namelijk het entrypoint gecombineerde rapportage. De bèta versie dient als input voor het testtraject om uiteindelijk te komen tot een definitieve versie. Alle bevindingen die tijdens het (keten) testtraject worden verzameld dienen wederom als input en leiden tot een definitieve versie .Heb je vragen of wil je meedenken? Stuur dan een e-mail naar jos.eveleens@sbrnexus.nl

Hieronder de beschikbare publicaties voor de FT17 bèta:

Onderstaand de HTML-rendering van de opgenomen entrypoints in de financierentaxonomie gecombineerde cijfers versie 17 bèta.